För frågor och/eller beställningar, mejla oss på musik@familjengustafsson.se 

Musikalen Som i en cirkel – en hållbar musikal, finns att köpa direkt via oss, eller i större upplagor (fler än 5) via Solvändan förlag.

Om oss

Ulf och Linda Gustafsson bor i Helsingborg där också deras tre barn vuxit upp. EFS-kyrkan på Bruksgatan har varit deras kyrkliga hemmahamn. Här har också musik- och musikakalskapandet fått växa och levandegöras. 

Ulf är ideell som musiker i kyrkan och Linda är engagerad i barnverksamheten. Ulf har under många år skrivit egen musik och Linda har skrivit musikaler och julspel, och har bland annat gett ut ett antal musikaler och låtar tillsammans med Maria Sandell och Köräventyret. 

Välkommen att höra av dig om det är något du undrar.