Alla de värden som vi säger är grunden i den kristna tron; kärlek, gemenskap, omtanke, altruism, varje människas okränkbara värde och så vidare, berättar rätt så bra för oss hur vi i teorin ska göra för att ta hand om vår jord och leva hållbart. Och ändå kan det vara så svårt. 

Och oavsett hur du tänker att skapelsen gick till är vi en del av den, evolutionen i sig visar att vi hänger ihop. 

Vi hänger samman i en helhet. Som i en cirkel. 

Det här är ett försök att, i all enkelhet, uppmärksamma frågan. Vi hoppas att den här musikalen kan få ge positiv inspiration, glädje och samhörighet i vårt gemensamma uppdrag att ta hand om vår jord och hela skapelsen. 

Kanske kan lite få bli mycket tillsammans.

Ulf och Linda